Camp TronTalks!

HVOR HØRER DU TIL?

Camp TronTalks er et sommertilbud for alle mellom 15 og 30 år.

Tilbudet er gratis. Deltakerene må selv sørge for mat og overnatting.

Kursene holdes på samfunnshuset Basheim 1. - 6. august - hver dag kl. 11 - 16.

Vi samles i starten og på slutten av hver dag og jobber frem mot å presentere arbeidet på TronTalks-festivalen 6. -8. august.

PÅMEDLING INNEN 7. JULI!

 

Camp TronTalks består av 3 grupper:

Bevegelse og Vokal
Filosofi og Tanketekst
Lyd og Komposisjon

 

Hvem er jeg?
Hvor hører jeg til?
Hva bruker jeg tiden min på og hvordan påvirker det meg?
Hva vil det si å være tilknyttet et sted?
Hvordan blir flokken til og hvor stor makt har flokken?
Hva vil det si å være utenfor?

Ungdommer på Tynset med Thomas Hylland Eriksen på sykkel 2020

Bevegelse/Vokal 

Med danser/koreograf Hege Gabrielsen, danser Gunhild Nyaas og vokalist Heidi Tronsmo. 

Vi beveger oss sammen, lager en ny flokk og finner ut hva vi hører til. Gjennom å prøve oss frem, finner vi nye situasjoner, bevegelser og muligheter. Hvordan blir flokken til? Hva vil det si å være utafor? Kan vi bevege oss til tekster og musikk laget av de andre gruppene?

Filosofi/Tanketekst 

Med en forfatter og filosofistipendiat Kjetil Holtmon Akø.  

Å skrive er ikke bare å finne de rette ordene, det er et tankearbeid. I denne gruppen skal vi bli bedre kjent med hvordan jobbe med sine egne tanker og sette ord på disse. Vi skal skrive poetisk og hverdagslig og ha lange samtaler rundt spørsmål som: Hvem er jeg og hvem er de andre? Hva er sannhet? Hva bruker jeg tiden min på og hvordan påvirker det min identitet?

Lyd & Komposisjon 

Med Glenn Erik Haugland, Ragnhild Tronsmo Haugland, Peter Morrello m.fl. 

Hvordan høres det ut der jeg bor? Hvordan vil jeg at det skal høres ut? Unge komponister og lyddesigner skal lage musikk og lyd til tankene og bevegelsene til de andre gruppene. Vi bruker digitale verktøy for å lære lydredigering og komponering. Og det blir fremført for publikum.

Bygger på tidligere workshop Session Studio O

På Camp TronTalks skal vi gruble, skape, bevege, synge og til slutt presentere arbeidet vårt på TronTalks festivalen 6. - 8. august. De tre gruppene vil jobbe hver seg og sammen. Unge filosofer kan skrive tekster som komponistene setter musikk til og danserne beveger seg til.

På Camp TronTalks skal vi skape-skape-lytte-skape-bevege og tenke.

Camp TronTalks starter søndag 1. august og finner sted på samfunnshuset - Basheim
Vi holder på hver dag fra 11 - 16. 1. - 6. august
Tilbudet er gratis, men deltakere må selv betale for mat og overnatting.
Påmelding via mail: info@trontalks.no - fortell litt om hvor gammel du er og hvilke interesser du har

 

 

Tynset Anarkistiske Sykkelklubb

Scroll Up