Lena Lindgren // Ekko

LENA LINDGREN

TronTalks 2022 bygger i sin helhet på essayet EKKO av kommentator i Morgenbladet, Lena Lindgren.

TronTalks har fått tilnavnet «den tenkende festivalen». Målet med festivalen er å så nye tanker og ikke minst inspirere til selvstendig tenkning. TronTalks har imidlertid ambisjoner om å være mer enn et tanke-torg. TronTalks har som mål å motarbeide apati og handlingslammelse og stimulere til engasjement og aktivisme. 

I «Origins of Totalitarianism» skriver Hannah Arendt: «In an ever-changing, incomprehensible world the masses had reached the point where they would, at the same time, believe everything and nothing, think that everything was possible and nothing was true.»

Lena Lindgren bekriver en beslektet form for manglende virkelighets-orientering i det filosofiske hjørnestensverket «Ekko»: 

«Mange av utfordringene med kunstig intelligens handler, slik jeg ser det, om mangel på speilingens etikk. Kunstig intelligens kan hjelpe mennesket til å få mer systematisk, objektiv kunnskap. Men mange av produktene Silicon Valley lanserer til forbrukere gjør også det motsatte: De invaderer sanseapparatet uten at det finnes en eneste bekymring for effekten på vår hardt tiltrengte realitetsforankring»

Begge disse sitatene beskriver noen av årsakene til en økende virkelighets-forskyving og som konsekvens av dette; handlingslammelse.  I EKKO tar Lindgren dessuten for seg filosofen René Girards tanker om mimetisk krise og syndebukk-mekanismer. Hun belyser hvordan digitale plattformer utnytter våre instinkter som imiterende vesener i oppmerksomhetsøkonomien.

For å være en motvekt til denne tendensen trengs det både samtale platformer der vi kan korrigere hverandre og en revitalisering av fysiske kontaktflater.

Ekko er et filosofisk hjørnesteinsverk, en samtidsdiagnose om hvordan algoritmer og digitalt begjær endrer samfunnet. I Ekko tar Lindgren tar for seg filosof René Girards tanker om mimetisk krise og syndebukk-mekanismer. Hun belyser hvordan digitale plattformer utnytter våre instinkter som imiterende vesener i oppmerksomhetsøkonomien.

Scroll Up