Er du grepet av følelser?

TRONTALKS

Festivalen som grubler

Hvilken betydning har sinnsbevegelser for våre liv i 2023?

Finnes det en ny måte å tenke om følelsene våre på?

Mister vi grepet nå?

En tre-dagers festival, 20. - 22. oktober, utgjør kjernen i TronTalks. I tillegg arrangerer vi 9 enkeltstående samtaler ut over året som knytter an til årets tema - Hvilken plass har følelser her og nå. I løpet av totalt 20 arrangement er hensikten å sette søkelys på flere ulike aspekter ved sinnsbevegelsene.

I 2020 startet TronTalks med å sette fokus på Vilje. I 2021 snakket vi om det å Høre til, om hvordan det å bli sett skaper tilhørighet. I 2022 handlet TronTalks om oppmerksomhet og imitasjon, med utgangspunkt i boken Ekko av Lena Lindgren. Når vi har valgt å sette fokus på Følelser i 2023, så er det på flere måter en videreføring av tidligere års tematikk. 

FESTIVALEN 2023

GREPET

I 2023 har vi flere spørsmål vi vil undersøke gjennom året: 

  • Mediateknologien er et tidssluk som svekker konsentrasjonsevnen og oppmerksomheten. «Engasjement» på sosiale medier med tilhørende emojis har gjort det emosjonelle til en oppmerksomhets-trigger som tech-selskapene tjener penger på. Har dette svekket selve opplevelsen av det å føle?
  • Følelser spiller en større rolle i våre liv enn det mange er klar over. Er det mulig å utvide rommet for å vise og erkjenne emosjonalitet? Hva med skammen over å fremstå følelsesladet?
  • Hvorfor sliter noen med å få kontakt med egne dype følelser? Hvordan kan vi håndtere skjulte, kanskje ukjente følelser og bli oppmerksom på hvordan følelsene ubevisst styrer våre liv?
  • Hva om jeg ikke føler det samme som andre?
  • Sigrid Undset skrev «Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager.» Er det sant? Hvordan har følelseslivet vårt endret seg gjennom årene, og hva føler vi nå?
  • Arne Næss skriver at følelsene aktiverer oss. Ingen følelse, ingen bevegelse. Sinnsbevegelse er et annet ord for følelser. Alle avgjørelser er motivert av følelser. Har vi dermed ikke krav på å vite hva våre beslutningstakere føler?
  • Hva trigger folks følelser? Post-faktuelle politikere bryr seg ikke om sannhet og snakker direkte til folks følelser. Helst negative følelser. Kan vi skape en alternativ retorikk som er mere sannferdig, i harmoni med verdier vi som samfunn mener er viktige. Et følelsesladet språk som engasjerer til noe konstruktivt uten at det blir Disneyland?
  • Følelser er kanskje det viktigste signalsystemet vi har. Negative følelser som redsel, sinne, tristhet, skyld, skam, avsky, forakt, sjalusi og misunnelse er mere synlige i mediabildet enn før. Det betyr ikke at vi nødvendigvis har mere negative følelser enn tidligere. I følge Spinoza passiviserer negative følelser menneskets natur. Vi ønsker å utforske den rollen negative følelser spiller i våre liv i TronTalks 2023.
Scroll Up