Følelsenes filosofi

LØRDAG 21. OKTOBER


 

SAMTALE

Med Einar Øverenget, Hans Herlof Grelland og Rune Christiansen

Uten følelser, ingen bevegelse, sier Arne Næss. Einar Øverenget på sin side er redd følelsene har for stor makt. Filosofen advarer mot bruken av følelser som grunnlag for politisk handling. Hvordan kan vi forholde oss til det emosjonelle uten å falle ned i følerier?

Kan vi lage et nytt språk for følelsene?

Følelsene er et uttrykk ofr vår måte å se verden på og oss selv i verden, sier Hans Herlof Grelland. Han mener vi må se på følelser som et fysisk tegnspråk. I boken Om følelsene har Grelland forsøkt å se dypere på den filosofiske betydningen av ulike følelser:

  • Sorg er å miste seg selv
  • Fortvilelse er å ikke ville være seg selv
  • Sinne er å gjøre sine verdier gjeldende
  • Frykt er skjørhet som eksistensform
  • Glede - følelsen av å være til
  • Skam - den andres blikk, og mitt eget
  • Omsorg - å ville den andre vel

 

Bøkene er en bunnløs brønn av livserfaringer, sier den Tynset-baserte forfatteren Rune Christiansen. Jeg går i sorg (2022), heter diktsamlingen han skrev om sin demente mor. I diktet Sad is the way I feel, skriver han:

Hun spør meg hvem jeg er. Jeg svarer at jeg er sønnen hennes. Et av disse øyeblikkene da det selvfølgelige er utenfor rekkevidde. Hun sier jeg har vokst. Hvem er du? gjentar hun.

Scroll Up