LØRDAG 21. OKTOBER


 

SAMTALE

Det kan være vanskelig å få tak i følelsene. Det er så mye støy. Livsfølelsen eller følelsen av hva det er som rører seg i tiden blir usynlig. Det kan oppleves som å miste grepet.

På nettet er alle ute etter oppmerksomheten vår. Mange opplever å miste seg selv i distraksjonene fra scrolling og klikk. Er følelsen jeg har min egen eller har jeg adoptert andres følelser? Å få kontakt med egne følelser krever at oppmerksomheten rettes bort fra skjermene. Det snakkes om en ensomhetsepedemi, men er det heller snakk om en selvfølelse-krise?

Arne Næss mener at negative følelser kan omsettes til positive. Han peker på filosofen Spinoza: Vi er vant til å høre om lykke, selvutfoldelse og det meningsfulle…. Dersom man befinner seg i apati eller følelsesnøytralitet, står man stille. Spinoza har formulert 8 mål som krever aktive følelser:

  1. Å bli forstått ut fra seg selv snarere enn ut fra noe annet. Hva du gjør, hva du har gjort og hva du beslutter, det ønsker du ikke skal forstås ut fra noe ytre eller fremmed.
  2. Å være aktiv snarere enn passiv i relasjon til det som angår deg.
  3. Å være årsak til noe snarere enn å være virkning av noe.
  4. Å evne å få til det du prøver å få til. Å makte.
  5. Å være fri.
  6. Å gjennomføre, avrunde det du prøver å få til.
  7. Å gjøre det du har rett til.
  8. Å opprettholde og fastholde det du vil være.

Å få tak i livsfølelsen krever tankearbeid. Hvordan føler du deg? Vi må ofte tenke oss om når noen spør om følelsene her og nå. Kanskje erfaringer fra kunst kan hjelpe? Hvordan er livsfølelsen for en som er fengselsinnsatt?

Asle har sittet i fengsel og har bidratt til danseforestillingen BRUDD som vises på TronTalks. Sammen med Even Ruud, Einar Øverenget, Harald Kirsebom Vestgöte og Magnus Takvam blir han med på en samtale om følelsestrukturer, kunsterfaringer, tidsfølelse og livsfølelse.

Scroll Up