FRODE HALTLI ER ÅRETS FESTIVALMUSIKER

Photo: Antonio Armentano

Foto:Antonio Armentano

Musiserende samtaler

Når Frode Haltli spiller hører du hvor han kommer fra og hvor han er på vei. 

En god musiker, en god kunstner er alltid på vei. Han musiserer i møte med dem han treffer, og møtene blir til en del av spellet. Det er møtene som gir musikken drivstoff. Møtene med nye folk og nye sider hos dem han er fortrolig med.

Det kan være et uventet stopp, en inviterende inngang, et hardt drag eller en svak ansats ingensteds fra som hinter om et nytt og ukjent landskap der fremme et sted. En ny bekjentskap er nettop det, et nytt landskap. Da gjelder å være åpen.

 

I blant kjennes det som det mest naturlige i verden, av og til er det rein magi. Frode Haltli er et sjeldent musikalsk fenomen, en musiker som lytter mens musikken blir til og omsetter det han hører til en organisk tanke. Hans apetitt for musikk og fornemmelse for lyd er unik.

"Frode Haltli kan lage gull av det meste. Han spiller den nye musikken som om det var en 400 år gammel slått og former den gamle musikk på en måte jeg aldri har hørt før." Sier festivalsjef for TronTalks, komponisten Glenn Erik Haugland.

Frode kommer fra folkemusikken. Musikk som har blir smidd og omsmidd fra musiker til musiker. Musikk som bærer i seg lyden av små steder, ulike mennesker og forskjellige dialekter. Folkemusiken er lyden av folk fra forskjellige tider og steder. Vi forbinder den med noe rotfast og lokalt. I virkeligheten har den bestandig vært i bevegelse, i en uendelig rekke med møter og musikalske samtaler.

Frode Haltli er årets festivalmusiker på TronTalks 6. - 8. august i Alvdal. Festivalen har fått overskriften: Høre til. Som det musiserende menneske Frode er, legger han øret til og vil garantert åpne manges ører til eventyrlig musikk. Vi er veldig stolte over å ha Frode på TronTalks, og han tar med seg ensemblene Poing, Avant Folk, sanger/komponist Maja Ratkje og konsertfortellingen Vandring med forfatter Sigmund Løvåsen og fiolinist Erlend Apneseth.

Scroll Up