HVOR BOR DU?

TronTalks

7. august 2020 kl. 13:30 Huset Aukrust, Alvdal

Med Olav Anton Thommessen, Anne Enger og Einar Duenger Bøhn
Samtalen ledes av Glenn Erik Haugland
Huset Aukrust 

Kvar bur du? Kor held du til? I ditt arbeid? Eller i kvardagen? Det er spørsmålet. Det seier kven du er. (Fra dagboken til Olav H. Hauge)

Spørsmålene trenger ikke å stoppe her; hvor hører du til? I dine tanker, eller i det du tror på? I dine minner, opplevelser, følelser eller handlinger? Er det relasjonen til familie, venner, kollegaer som forteller hvor du bor, eller hører du til i Netflix-seriene, nyhetsoppdateringene eller Facebook-feeden?

Bostedsadressen forteller ikke nødvendigvis lenger så mye om hvem du er. Mister vi fotfeste nå og blir flytende og flyttende vandrere alle sammen? På denne samtalen vil vi også snakke om arkitektur og hus som er mer eller mindre beboelige.

Scroll Up