HVOR BOR DU?

TronTalks

7. august 2021 kl. 13:30 Huset Aukrust, Alvdal

Med Olav Anton Thommessen, Anne Enger, Berit Haltvik With og Einar Duenger Bøhn
Samtalen ledes av Glenn Erik Haugland
Huset Aukrust 

Kvar bur du? Kor held du til? I ditt arbeid? Eller i kvardagen? Det er spørsmålet. Det seier kven du er. (Fra dagboken til Olav H. Hauge)

Spørsmålene trenger ikke å stoppe her; hvor hører du til? I dine tanker, eller i det du tror på? I dine minner, opplevelser, følelser eller handlinger? Er det relasjonen til familie, venner, kollegaer som forteller hvor du bor, eller hører du til i Netflix-seriene, nyhetsoppdateringene eller Facebook-feeden?

Bostedsadressen forteller ikke nødvendigvis lenger så mye om hvem du er. Mister vi fotfeste nå og blir flytende og flyttende vandrere alle sammen? På denne samtalen vil vi også snakke om arkitektur og hus som er mer eller mindre beboelige.

Kostymekunstner Berit Haltvik With forteller om utstillingen på Huset Aukrust Av Augo gjorde han Stoveglas

 

POING - Frode Haltlie, Rolf-Erik Nystrøm & Håkon Thelin urfremfører hele 3 verk!

Olav Anton Thommessen Tre Tjaikovsky-skisser - 3. skisse URFREMFØRING

Amund Røe Bare stillheten ser deg URFREMFØRING

Olav Anton Thommessen Tre Tjaikovsky-skisser - 4. skisse URFREMFØRING

 

TronTalks
Scroll Up