KALDT OG KONFORMT

7. august 2021 kl. 16:00 NB! FLYTTET TIL HUSET AUKRUST

Med Paul Otto Brunstad, Ingunn Marie Eriksen & Maja Ratkje

Samtalen ledes av Anne Ekornholmen


Huset Aukrust 

Tilhørighet skaper felleskap som kan flytte fjell. Tilhørighet kan også virke ekskluderende og nedbrytende. Faller du utenfor gjengen eller flokken kan du føle deg ekskludert. Da er tilhørigheten som en isvegg. Menneskehetens suksess henger sammen med vår evne til å samarbeide. For Norge har samarbeidsevnen vært viktigere enn oljen. Hver for oss er vi forskjellige med forskjellige styrker og svakheter. Det tilfører dynamikk og utvikler et felleskap. Samarbeid og felleskap er karosseriet, forskjelligheten er selve motoren.

Hvordan lærer vi oss å manøvrere mellom å bygge felleskap som driver samfunnet og felleskap som virker ekskluderende?

Forsker Ingunn Marie Eriksen innleder med funn som hun nylig gjorde: https://forskning.no/.../ungdoms-liv-pa-bygda-er.../1825526
"Ungdommene på bygda har tette nettverk og sterke relasjoner med de eldre generasjonene. Dette skaper tradisjoner, trygghet og en følelse av tilhørighet" - skriver forskerne i rapporten.
På den annen side:
"Sammen med sterke sosiale bånd og tilhørighet kommer mer press for å passe inn, sosial kontroll og jantelov. Vi ser at det kan være vanskelig å skille seg ut i en liten bygd. De som er annerledes eller kommer som innflyttere, kan streve med å finne gjengen sin".
...
Musikk

Jan Erik Mikalsen: Pour Miike, 2. sats fra Scenes 8

Magnar Åm: Ved bredden av det evige sekund  Hør her

Maja S.K. Ratkje: Passing Images, waltz Hør her

7. august 2021 kl. 16:00 Steien Hotel, Alvdal 

Scroll Up