Kommentarfeltet er et forum der alle kan delta. Her kan du komme nær gjestene fra forrige samtale og få utdypet det du lurte på. Åpent for løst og fast, kommentarer, spørsmål, sterke og svake meninger.

Kommentarfeltet er et gjentagende arrangement mellom hoved-arrangementene på programmet.

18:30 Kommentarfelt i Tynset Bibliotek med:
Lena Lindgren & Glenn Erik Haugland13:45 
Kommentarfelt i Tynset Bibliotek med:
Einar Øverenget, Ida Lødemel Tvedt m.fl.

17:30 Kommentarfelt i Tynset Bibliotek med:
Øyvind Strømmen, Eva Tryti og Torgrim Eggen.

17:30 Kommentarfelt i Meierisalen, HUSET AUKRUST med:
Nora B. Kulset, Glenn Erik Haugland m.fl.

Scroll Up