LENA LINDGREN

Hvert år presenterer TronTalks en profil som er uredd, tenker nytt og fritt. Årets IVAR er en person som i kraft av sitt virke og tenkning viderefører arven etter Norges første anarkist, Ivar Mortensson-Egnund fra Alvdal.

IVAR var i 2020 sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen og i 2021 kunstkritiker Tommy Olsson.

I år er det journalist, kommentator & forfatter Lena Lindgren som er årets IVAR!

Lena Lindgren har lenge bidratt til samfunnsdebatten med skarpe og kloke tekster. Hun har bakgrunn fra litteraturvitenskap og har arbeidet som journalist i Klassekampen og Dagens Næringsliv før hun kom til Morgenbladet der hun i dag er kommentator i avisens satsing på Idéer.

I 2021 utga Lena Lindgren essayet EKKO. Boken ble umiddelerbart en snakkis og vant Brageprisen samme år.

EKKO er et filosofisk hjørnesteinsverk, kanskje den viktigste boken på lang tid. I EKKO tar Lena Lindgren utgangspunkt i myten om Narcissus og nymfen Ekko for å gi et nytt bilde på hvordan vi oppfører oss i det digitale. EKKO er en tanketekst som gir ny og uventa innsikt i mekanismene i den digitale teknologien og holdningene til klodens rikeste menn som tjener på å stjele vår oppmerksomhet og konsentrasjon.

Lena Lindgren nøyer seg imidlertid ikke bare å ta for seg oppmerksomhets-økonomien, hun prøver seg på en samtidsdiagnose og spør om ikke også tankefriheten er truet. Der mange tenker likt, tenkes det ikke særlig godt. Sosiale medier har muliggjort store mobilseringer som Metoo, hetsingen av Amber Heard, QAnon, Woke, Gule vester, med mer.

Ivar Mortensson-Egnund, Norges første anarkist, kom fra Alvdal og ble som forfattar, redaktør, målmann, prest og anarkist betegnet som en av de mest allsidige kulturpersonlighetene i landet. Ivar var sammen med Hulda og Arne Garborg navet i en radikal kulturbevegelse som danna grunnlaget for viktige deler av norsk kultur og samfunn.

Les mer om TronTalks FRIKAR her

.

Scroll Up