LINE S. HVOSLEF

ÅRETS TRONTALKSUTSTILLING PÅ TYNSET KULTURHUS ÅPNER 13. OKTOBER OG STÅR TIL 3. NOVEMBER

Bildene til Line S. Hvoslef tar deg med på tur mellom med det gjenkjennelig og det uventede. På mange måter kan universene hun skaper minne om en musikalsk utflukt. Som en sti gjennom skogen kan linjene, fargene og landskapene følges helt til blikket løftes, abstrakte figurer trer frem og alt er blitt merkelig .

Hvordan kom vi hit?

“Det fremmedartede i det velkjente er også det som karakteriserer flere av Line S. Hvoslef sine arbeider. Kombinasjoner av
gjenkjennelige gjenstander, besynderlige organismer og oppløste
landskaper har særpreget hennes malerier de siste årene, slik som i
Lydlandskap IV (2019).”

Slik beskriver Hilde Marie Pedersen kunstnerskapet til Line S. Hvoslef. Pedersen fortsetter:

“Ifølge Rebecca Solnit er det nettopp det å våge å gå seg vill i
landskapet som gjør at mennesket blir selvstendig, finner en
retning, og klarer å komme seg ut av vanens overmakt. I Å gå seg
vill – en felthåndbok argumenterer hun mot et samfunn hvor «…
mange aldri forlater rekkene, som aldri går utover det de allerede
vet», og videre at samfunnet, teknologien og det evige jaget og
«selve utformingen av det offentlige og private rom konspirerer
om å skape en slik verden.» vii Hun siterer Thoreau som belegg for
verdien i det å gå seg vill: «…ikke før vi har tapt verden, kan vi
finne oss selv og fatte hvor vi befinner oss, og først da kan vi forstå
hvilken uendelig sammenheng vi er en del av.»

Bilde: Terje Bringsvor Nilsen, Fanaposten

Scroll Up