TANKEFEST OG UTENKELIG MUSIKK

TronTalks er en ny arena der musikk, filosofi og kunst møtes på en måte som ikke har blitt prøvd før.

TronTalks er en festival i spennet mellom det nye og det jordnære, og er en festival med mye energi og store ambisjoner om å bli lagt merke til utover regionen.

Fortellinger fra vår egen tid bryner seg med meninger og kunstneriske ytringer gjennom samtaler, musikkfremføringer og presentasjoner.

En samtidsfestival i Alvdal er en radikal idé, men likefullt ikke naturstridig. Som stasjonsby helt nord i Østerdalen har Alvdal til alle tider hatt en fot i nye impulser og den andre foten i det tradisjonelle og jordnære. Folket her er åpne og nysgjerrige.

Festivalen er et møtepunkt der flere ulike tolkningsrom åpnes for å forstå mer om tiden vi lever i. Ny musikk og samtaler mellom inviterte journalister, filosofer, psykologer, samfunnsdebattanter, forfattere, kunstnere, politikere eller forskere fremføres fra samme scene. Samtalene er åpne for alle og publikum er velkomne til å delta.

INITIATIVTAKER

Glenn Erik Haugland er initiativtaker til TronTalks. Lite ante vel Glenn hvor aktuell den skulle bli, festivalen han startet å planlegge på høsten 2019.

─ Dette er en festival som fyller et behov for å komme sammen og tenke høyt, sa han til Arbeidets Rett 4. desember i 2019.

─ Det skal være samtaler, samtanker og utenkelig samtidsmusikk. Musikken kan være samtalestarter. Glenn er sjøl komponist.

Glenn har vært mangeårig leder for Norsk Komponistforening, lagt ned et stort arbeid for barn og ungdom, og i tillegg kombinert et heftig politisk engasjementet med et høyt produktivitetsnivå.

Han har skrevet over 150 verker, 13 operaer, og ble i 2004 nominert til Nordisk råds musikkpris for kammeroperaen "Hulda og Garborg" (se NRK, 6. aug. 2001). Nasjonaloperaen i Nederland produserte i 2011 sin egen versjon av barneoperaen "PoY!". Glenn har skrevet for alle de store orkestrene i Norge i tillegg til Den Norske Opera.

Verdensmetropolen New York er fødebyen. Etter mange år ved Norges kyst, flyttet han sammen med kona og døtre til Alvdal og Sivilldalen, hvor kona Heidi Tronsmo har familierøtter.

Familien har bodd i Nord-Østerdal en periode tidligere, og fikk da tett forhold til Tronfjell. Glenn ønsker å lage en årviss festival for hele regionen, og Tronfjell er for ham et symbol for Fjellregionen. Alle som er vokst opp i Fjellregionen har et forhold til Tronfjell. Dårlige TV-signaler på 1960-tallet, forsvar, Baral og fredsuniversitet, billøp eller ny og spennende konsertarena. Tron er «vårt» fjell.

FJELLENE SOM BUDSKAPSBRINGERE

Fra de høyeste fjelltoppene ble viktige budskap i tidligere tider bragt til et stort omland. Røyksignaler og vardebrenning; dette var tidligere tiders kommunikasjonsmåter. Haugland ønsker, i overført betydning, å bruke Tronfjell som en budskapsspreder til hele regionen gjennom festivalens tittelen: Tron Talks.

Filosofi som tema er også historisk sterkt knyttet til Tronfjell gjennom Baral, en indisk filosofiprofessor, yogi og poet. Swami Sri Ananda Acharya, eller her i regionen kjent som Baral, kom til Norge i 1914 og bosatte seg på Tronsvangen i Alvdal i september 1917. Dette stedet kalte han Gaurisankarseter, oppkalt etter et av de høyeste fjellene i Himalaya. Der bodde han til sin død, fredsdagen 8. mai 1945. Baral hadde også nær omgang med forfatterne Hulda og Arne Garborg og filosofen, politikeren, presten, forfatteren og journalisten Ivar Mortensson Egnund fra Alvdal. På slutten av 1800-tallet herjet Arne Garborg og Ivar Mortensson-Egnund i det som var landets første anarkist-bevegelse.

Baral og Arne Garborg på Tronsvangen

Baral og Arne Garborg på Tronsvangen

Baral ble naturlig nok en svært særpreget person i Alvdal da han med sin store turban kom ridende på sin hvite hest Valkari. Men han var ingen fjern og opphøyet filosof – han var svært folkekjær og hadde mye besøk, bl.a. tok han ofte imot skoleklasser i sitt hjem og trakterte barna med boller og kakao.

Det er nettopp en slik festival Glenn Erik Haugland ønsker å skape, en folkelig festival, fri for opphøyet filosofi. Det er forøvrig helt etter Mortensson Egnunds «smak». Glenn Erik Haugland har utnevnt Ivar Mortensson Egnund som festivalens høye beskytter eller FestivalFrikar.

Mortensson Egnund, var av de første uttalte anarkistene i landet. Han var etter Klaus Langens biografi (1957) en av Norges mest allsidige kulturpersonligheter noensinne. Han hører ikke til Norges mest ruvende diktere, men var likevel en foregangsmann fra 1890-årene som peker ut veien inn i den nye tiden.

TronTalks er i dag organisert som en del av kompaniet Studio O i Alvdal med Siri Hafstad Eggset, Lars Sankar-Øyan, Ingjerd Heggem Nergaard og Hans Fredrik Jacobsen som medlemer i styret for festivalen.

2020 var festivalens år "null" der vi hadde med personligheter som Thomas Hylland Eriksen, Henrik Syse og Tone Sofie Aglen.

Vi starter opp for alvor i 2021, og i løpet av noen år skal  festivalen være en snakkis. Det er vårt mål.

Scroll Up