Smittevernet er godt ivaretatt under årets festival

"Vi har eget smittevernkorps", forsikrer festivalsjef Glenn Erik Haugland. Foto: Ingrid Eide
“Vi har eget smittevernkorps”, forsikrer festivalsjef Glenn Erik Haugland.
Foto: Ingrid Eide

I Tynset og Fjellregionen er det fortsatt ikke er påvist noen tilfeller av Covid-19. Vi er en smittefri region, og det er godt at vi er i denne situasjonen. Det at man nå kan kjøre arrangement som TronTalks med strenge tiltak, er fordi til dels strenge smitteverntiltak er fulgt opp gjennom lengre tid.

Men kommuneoverlege Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng i Tynset kommune anmoder folk om ikke å senke guarden. TronTalks tar smittevern på høyeste alvor og har engasjert en egen smittevernansvarlig for festivalen.

May Toril Horten fra Tylldalen har ansvaret for festivalens «smittervernbase» i Tynset Kulturhus under festivalen 8. august. May Toril har i en årrekke vært medlem av Tynset Røde kors, og har gjennom dette stor kompetanse i førstehjelp og hygiene. I forbindelse med koronautbruddet fikk medlemmene i Røde Kors kursing i pandemiutbrudd. Derfor er festivaldeltakerne i trygge hender.

Foruten et «smitteverkorps» som ser til at folk er flinke og overholder generelle regler, skal smittevernsbasen være godt merket slik at folk finner fram. Her skal det være personer som er tilgjengelige for spørsmål hele dagen. Alle er ikledd gule vester slik at alle som er med i smitteberedskapskorpset er godt synlige.

May Toril forsikrer at festivaldeltakerne på Tynset skal føle seg trygge og ivaretatt. Derfor er det er det viktig å huske på smittevernreglene. Særlig gjelder det regelen om én meters avstand. Det andre er god håndhygiene, og det tredje er å holde seg hjemme hvis en er syk.

Desinfiserende håndsvask, som folk anmodes å bruke flittig, er lett tilgjengelig i hele huset. Vil folk vaske seg med vann og såpe, kan de bruke toalettene.

Tynset kommune har fått pålegg fra myndighetene om å bygge opp kapasiteten i forhold til testing i tilfelle det kommer et nytt utbrudd av Covid-19. I disse ferie- og arrangementstider må vi være forberedt på at det kan skje. TronTalks og andre kulturarrangement har primært innenlandsdeltakere, det er utenlandsturister kommunelegen er mest bekymret for.